Coworking har blitt in

Å starte opp og drive en egen virksomhet kan lett fortone seg som “lonely business”. Det er veldig mange ting man skal tenke på og ettersom de fleste ikke har så mye penger til rådighet at man kan kjøpe seg konsulenthjelp til slike ting man ikke selv behersker, blir det lett til at viktige saker […]

Read More

Nye idéer er ikke alltid bærekraftige. I alle fall ikke om en liten aktør skal forsøke å løfte den helt på egen hånd. Et eksempel på det er det Oslobaserte selskapet Brødboksen hvis forretningside var å levere ferske brød, melk og juice på døren til kundene sine hver morgen. Konseptet var det mange som tente […]

Read More

Det nytter ikke å ha verdens beste produkter dersom man ikke klarer å overbevise de potensielle kjøperne. Derfor er det veldig viktig å ha en god plan for hvordan man skal skaffe seg tilstrekkelig synlighet hos målgruppene. Har man først klart å skaffe seg en posisjon i kundegruppenes bevissthet, er mye gjort. Det krever imidlertid […]

Read More

Styr mot god kredittverdighet

Selv om en bedrift har et produkt som det er etterspørsel etter til priser som gjør det mulig å bære alle faste og løpende kostnader så kreves det i tillegg at bedriften disponerer eller har tilgang til økonomiske ressurser når det trengs. For det vil alltid dukke opp slike situasjoner. Det kan dreie seg om […]

Read More

Leverandører er også en interessentgruppe man må ha god oversikt over og gode relasjoner til. Et helt sentralt element er for eksempel at man ikke må sette seg i en slik situasjon at man helt og holdent blir avhengig av én leverandør. Det blir for det ene som regel veldig kostbart ettersom leverandøren stort sett […]

Read More

Kunden har alltid rett

I tillegg til eierne og de ansette er kundene den viktigste interessentgruppen som bedriften må forholde seg til. Det er tross alt kundene og deres behov og ønsker som den daglige virksomheten dreier seg om. Kundene er jo de som bringer penger i kassa. Å produsere varer eller tjenester som ingen vil kjøpe er naturligvis […]

Read More
    • Posts navigation

    • 1
    • 2
    • 3

Siste innlegg

Investors Business Daily

youplay