Det nytter ikke å ha verdens beste produkter dersom man ikke klarer å overbevise de potensielle kjøperne. Derfor er det veldig viktig å ha en god plan for hvordan man skal skaffe seg tilstrekkelig synlighet hos målgruppene. Har man først klart å skaffe seg en posisjon i kundegruppenes bevissthet, er mye gjort. Det krever imidlertid iherdig jobbing med merkevarebygging for å få det til.

Det finnes veldig mange veier til det målet og hvilke veier en velger vil være avhengig av forskjellige faktorer. Retter man seg for eksempel mot massemarkedet vil relevante kanaler kunne være annonsering på nett, trykte media og TV. Det vil normalt være en forutsetning for å klare å etablere et tydelig brand. Retter man seg derimot mot et mindre marked der de potensielle kundene er relativt enkle å identifisere vil det normalt være mer regningssvarende å nærme seg disse gjennom personlig nettverk og direkte møter med vedkommende.

Under enhver omstendighet er markedsføring noe man ikke må undervurdere. I alle fall ikke i disse tider da kundene ofte har mange potensielle leverandører å velge mellom. I en slik situasjon er det viktig å makte å stikke ut i mengden. Synlighet er buzzordet her.

Author emil
Published
Categories Finansiere

Siste innlegg

Investors Business Daily

youplay