KUNDEN HAR ALLTID RETT

I tillegg til eierne og de ansette er kundene den viktigste interessentgruppen som bedriften må forholde seg til. Det er tross alt kundene og deres behov og ønsker som den daglige virksomheten dreier seg om. Kundene er jo de som bringer penger i kassa.

Les mer

STYR MOT GOD KREDITTVERDIGHET

Selv om en bedrift har et produkt som det er etterspørsel etter til priser som gjør det mulig å bære alle faste og løpende kostnader så kreves det i tillegg at bedriften disponerer eller har tilgang til økonomiske ressurser når det trengs.

Business Insider

Stort Næringsliv i Facebook

Følg

For deg som er interessert i økonomi og hva som skal til for å lykkes i næringslivet.

youplay