Selv om en bedrift har et produkt som det er etterspørsel etter til priser som gjør det mulig å bære alle faste og løpende kostnader så kreves det i tillegg at bedriften disponerer eller har tilgang til økonomiske ressurser når det trengs. For det vil alltid dukke opp slike situasjoner. Det kan dreie seg om en midlertidig svikt i salget som gjør at inntektsstrømmen ikke er god nok til å dekke lønninger og annet. Eller at nytt og bedre produksjonsutstyr må skaffes for å holde tritt med konkurrenter og etterspørsel. Eller det kan dukke opp en mulighet til å kjøpe opp en konkurrent.

I alle disse situasjonene er det viktig å ha tilgang til kapital raskt og aller helst billig. En veldrevet virksomhet har kanskje «penger på bok» etter årevis med positive resultater, men det er ikke alltid tilfelle. Da har man normalt muligheten til å låne penger, men hvorvidt man får lån og eventuelt til hvilken rente vil alltid være avhengig av hvor kredittverdig bedriften er. Derfor er det viktig å ha god orden på økonomien. Har man det vil kredittverdigheten være høy og mulighetene for lån til en fornuftig rente stor.

Author emil
Published
Categories Finansiere

Siste innlegg

Investors Business Daily

youplay