Å starte opp og drive en egen virksomhet kan lett fortone seg som “lonely business”. Det er veldig mange ting man skal tenke på og ettersom de fleste ikke har så mye penger til rådighet at man kan kjøpe seg konsulenthjelp til slike ting man ikke selv behersker, blir det lett til at viktige saker ikke utføres eller ikke utføres på et tilfredsstillende vis. For å gjøre det enklere for gründer å komme gjennom den første fasen er det flere steder blitt etablert såkalte coworking space der slike virksomheter kan møtes og utvikle seg sammen med gjensidig hjelp og inspirasjon.

Et sånt miljø finnes sentralt i Oslo og kalles MESH. Det er en medlemsvirksomhet som tilbyr medlemmene sine en lang rekke fordeler som det ellers er vanskelig og dyrt å komme over. For eksempel rimelige kontorer, tilgang til investornettverk, diskusjonsfora og foredrag, spesialisert advokathjelp og mye annet.

Et annet element er at moderne oppstartsbedrifter i veldig stor grad jobber med teknologi og via sosiale medier som innebærer at man ikke får så mye direkte menneskelig kontakt. Slik mister man en viktig sosial dimensjon og den kilde til inspirasjon og nye impulser som sosial kontakt gjerne gir. Gjennom coworking kan mye av denne “ensomheten” effektivt oppveies.

Author emil
Published
Categories Finansiere

Siste innlegg

Investors Business Daily

youplay