Mer om eiere og styre

I mindre virksomheter kan eier og ledelse være samme person, men i større bedrifter kan eier være et mangehodet troll i form av et stort antall aksjonærer som alle har sine egne beveggrunner for å være med å satse pengene sine på akkurat denne virksomheten. Noen ganger er sågar antallet eiere så stort at det […]

Read More

Ingen virksomhet befinner seg i et vakuum og der er jo nettopp samspillet med omverdenen som skaper resultatene virksomheten skal leve av. Enhver som driver forretning må med andre ord være seg sine interessentgrupper bevisst. Uten å ha identifisert disse og analysert hvordan man best kan spille på lag med dem vil det være vanskelig […]

Read More

Tilbud og etterspørsel

Enhver som driver en økonomisk virksomhet med ambisjonen om å gå med overskudd har et avklaret forhold til loven om tilbud og etterspørsel. Den gjelder overalt hvor det er fri prissetting og går ganske enkelt ut på at det mange vil ha blir dyrt dersom tilbudet er konstant, men billig dersom etterspørselen synker. På samme […]

Read More
    • Posts navigation

    • 1
    • 2
    • 3

Siste innlegg

Investors Business Daily

youplay