I en bedrift er det eierne som stiller opp med kapitalen som trengs for å etablere og utvikle virksomheten. De kan ofte også bringe mye kompetanse til torgs. Ofte i kraft av ledende posisjoner eller som styremedlemmer. De som holder hjulene i gang er imidlertid de ansatte. For ledelsen ligger den store utfordringen blant annet […]

Read More

Ansatte som aksjonærer

At aksjonærene er en viktig interessentgruppene som alle virksomheter må forholde seg til på en skikkelig måte, sier seg nesten selv. Det samme gjelder de ansatte naturligvis. Uten lojale ansatte med rett kompetanse er det ikke mulig for noen virksomhet å skape verdier. Ikke sjelden er det dessuten slik at ansatte også er aksjonærer. En […]

Read More

Interessentgruppen investorer er ikke på noen måte en homogen gruppe. Snarere tvert imot. Det er en meget sammensatt gruppe bestående av store og små investorer fra inn- og utland. Noen av dem er utpreget kortsiktige ( de såkalte traderne) og andre er langsiktige. Investorene kan være privatpersoner, institusjoner i form av stiftelser, fond eller investeringsselskaper […]

Read More

Børsen er på sett og vis en markedsplass på samme måte som et torg eller finn.no. De som har aksjer de vil selge rapporterer det inn i børsens handelssystem og det samme gjør de som vil kjøpe. Etter en sinnrik prosess matches ønskene slik at kjøpere og selgere møter hverandre til en for begge parter […]

Read More

Et selskap som er børsnotert forplikter å gjøre all informasjon som er egnet til å påvirke prisen på selskapets aksjer tilgjengelig for alle samtidig. Her gjøres ikke forskjell på de som allerede eier aksjer i selskapet eller almenheten forøvrig. For selv om aksjonærer er en interessentgruppe og investorer i sin alminnelighet er en annen, så […]

Read More

Når selskap gå på børs

Spesielt krevende blir det for et selskap, dets styre og ledelse, å forholde seg til sin viktigste interessentgruppe – eiere – når selskapet går på børs. Ikke bare fordi børsnoterte selskaper normalt har mange flere aksjonærer enn de fleste selskaper har, men også fordi selskaper som går på børs blir underlagt et helt spesielt lov- […]

Read More

Siste innlegg

Investors Business Daily

youplay