Leverandører er også en interessentgruppe man må ha god oversikt over og gode relasjoner til. Et helt sentralt element er for eksempel at man ikke må sette seg i en slik situasjon at man helt og holdent blir avhengig av én leverandør. Det blir for det ene som regel veldig kostbart ettersom leverandøren stort sett kan sette sine egne priser når han vet at han ikke har konkurranse. På den annen side gjør det bedriften veldig sårbar for eventuelle endringer hos leverandøren. Det kan være økonomiske problemer, problemer med råvaretilgang, personell eller annet.

En vanlig utvikling er at en leverandør vinner en kontrakt og starter leveransene med de avtalte lave prisene for så gradvis å høyne prisene. Er man ikke påpasselig kan man lett komme i en situasjon der man betaler tildels betydelig over markedspris. Dette er et kjent knep i mange sammenhenger. Ikke minst bankene har lært seg det knepet. De innvilger et lån til lav rente og så hever de renten sakte men sikkert og håper at kunden ikke oppdager at han eller hun betaler mer enn markedsrente. Beviset på at dette er bevisst fra bankenes side ligger i at de normalt er veldig raske til å sette ned renten igjen når man påpeker forholdet. Strømleverandørene er ikke det spor bedre. De gambler på at kundene ikke sammenlikner og resultatet er at en veldig stor del av kundene i realiteten betaler overpris.

Derfor er det viktig å ha god oversikt over hvilke relevante leverandører som finnes på markedet og med jevne mellomrom sette disse opp mot hverandre. Om en slik sammenlikning i alle fall ender med at man velger den samme leverandøren som tidligere så er jo det bare et tegn på at man har en god og varig leverandørrelasjon.

Author emil
Published
Categories Finansiere

Siste innlegg

Investors Business Daily

youplay