Det nytter ikke å ha verdens beste produkter dersom man ikke klarer å overbevise de potensielle kjøperne. Derfor er det veldig viktig å ha en god plan for hvordan man skal skaffe seg tilstrekkelig synlighet hos målgruppene. Har man først klart å skaffe seg en posisjon i kundegruppenes bevissthet, er mye gjort. Det krever imidlertid […]

Read More

Styr mot god kredittverdighet

Selv om en bedrift har et produkt som det er etterspørsel etter til priser som gjør det mulig å bære alle faste og løpende kostnader så kreves det i tillegg at bedriften disponerer eller har tilgang til økonomiske ressurser når det trengs. For det vil alltid dukke opp slike situasjoner. Det kan dreie seg om […]

Read More

Leverandører er også en interessentgruppe man må ha god oversikt over og gode relasjoner til. Et helt sentralt element er for eksempel at man ikke må sette seg i en slik situasjon at man helt og holdent blir avhengig av én leverandør. Det blir for det ene som regel veldig kostbart ettersom leverandøren stort sett […]

Read More

Kunden har alltid rett

I tillegg til eierne og de ansette er kundene den viktigste interessentgruppen som bedriften må forholde seg til. Det er tross alt kundene og deres behov og ønsker som den daglige virksomheten dreier seg om. Kundene er jo de som bringer penger i kassa. Å produsere varer eller tjenester som ingen vil kjøpe er naturligvis […]

Read More

I en bedrift er det eierne som stiller opp med kapitalen som trengs for å etablere og utvikle virksomheten. De kan ofte også bringe mye kompetanse til torgs. Ofte i kraft av ledende posisjoner eller som styremedlemmer. De som holder hjulene i gang er imidlertid de ansatte. For ledelsen ligger den store utfordringen blant annet […]

Read More

Ansatte som aksjonærer

At aksjonærene er en viktig interessentgruppene som alle virksomheter må forholde seg til på en skikkelig måte, sier seg nesten selv. Det samme gjelder de ansatte naturligvis. Uten lojale ansatte med rett kompetanse er det ikke mulig for noen virksomhet å skape verdier. Ikke sjelden er det dessuten slik at ansatte også er aksjonærer. En […]

Read More

Investors Business Daily