Leverandører er også en interessentgruppe man må ha god oversikt over og gode relasjoner til. Et helt sentralt element er for eksempel at man ikke må sette seg i en slik situasjon at man helt og holdent blir avhengig av én leverandør. Det blir for det ene som regel veldig kostbart ettersom leverandøren stort sett […]

Read More

Kunden har alltid rett

I tillegg til eierne og de ansette er kundene den viktigste interessentgruppen som bedriften må forholde seg til. Det er tross alt kundene og deres behov og ønsker som den daglige virksomheten dreier seg om. Kundene er jo de som bringer penger i kassa. Å produsere varer eller tjenester som ingen vil kjøpe er naturligvis […]

Read More

I en bedrift er det eierne som stiller opp med kapitalen som trengs for å etablere og utvikle virksomheten. De kan ofte også bringe mye kompetanse til torgs. Ofte i kraft av ledende posisjoner eller som styremedlemmer. De som holder hjulene i gang er imidlertid de ansatte. For ledelsen ligger den store utfordringen blant annet […]

Read More

Ansatte som aksjonærer

At aksjonærene er en viktig interessentgruppene som alle virksomheter må forholde seg til på en skikkelig måte, sier seg nesten selv. Det samme gjelder de ansatte naturligvis. Uten lojale ansatte med rett kompetanse er det ikke mulig for noen virksomhet å skape verdier. Ikke sjelden er det dessuten slik at ansatte også er aksjonærer. En […]

Read More

Interessentgruppen investorer er ikke på noen måte en homogen gruppe. Snarere tvert imot. Det er en meget sammensatt gruppe bestående av store og små investorer fra inn- og utland. Noen av dem er utpreget kortsiktige ( de såkalte traderne) og andre er langsiktige. Investorene kan være privatpersoner, institusjoner i form av stiftelser, fond eller investeringsselskaper […]

Read More

Børsen er på sett og vis en markedsplass på samme måte som et torg eller finn.no. De som har aksjer de vil selge rapporterer det inn i børsens handelssystem og det samme gjør de som vil kjøpe. Etter en sinnrik prosess matches ønskene slik at kjøpere og selgere møter hverandre til en for begge parter […]

Read More

Siste innlegg

Investors Business Daily

youplay