Tilbud og etterspørsel

Enhver som driver en økonomisk virksomhet med ambisjonen om å gå med overskudd har et avklaret forhold til loven om tilbud og etterspørsel. Den gjelder overalt hvor det er fri prissetting og går ganske enkelt ut på at det mange vil ha blir dyrt dersom tilbudet er konstant, men billig dersom etterspørselen synker. På samme […]

Read More
    • Posts navigation

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4

Investors Business Daily