Interessentgruppen investorer er ikke på noen måte en homogen gruppe. Snarere tvert imot. Det er en meget sammensatt gruppe bestående av store og små investorer fra inn- og utland. Noen av dem er utpreget kortsiktige ( de såkalte traderne) og andre er langsiktige. Investorene kan være privatpersoner, institusjoner i form av stiftelser, fond eller investeringsselskaper […]

Read More

Børsen er på sett og vis en markedsplass på samme måte som et torg eller finn.no. De som har aksjer de vil selge rapporterer det inn i børsens handelssystem og det samme gjør de som vil kjøpe. Etter en sinnrik prosess matches ønskene slik at kjøpere og selgere møter hverandre til en for begge parter […]

Read More

Et selskap som er børsnotert forplikter å gjøre all informasjon som er egnet til å påvirke prisen på selskapets aksjer tilgjengelig for alle samtidig. Her gjøres ikke forskjell på de som allerede eier aksjer i selskapet eller almenheten forøvrig. For selv om aksjonærer er en interessentgruppe og investorer i sin alminnelighet er en annen, så […]

Read More

Når selskap gå på børs

Spesielt krevende blir det for et selskap, dets styre og ledelse, å forholde seg til sin viktigste interessentgruppe – eiere – når selskapet går på børs. Ikke bare fordi børsnoterte selskaper normalt har mange flere aksjonærer enn de fleste selskaper har, men også fordi selskaper som går på børs blir underlagt et helt spesielt lov- […]

Read More

Mer om eiere og styre

I mindre virksomheter kan eier og ledelse være samme person, men i større bedrifter kan eier være et mangehodet troll i form av et stort antall aksjonærer som alle har sine egne beveggrunner for å være med å satse pengene sine på akkurat denne virksomheten. Noen ganger er sågar antallet eiere så stort at det […]

Read More

Ingen virksomhet befinner seg i et vakuum og der er jo nettopp samspillet med omverdenen som skaper resultatene virksomheten skal leve av. Enhver som driver forretning må med andre ord være seg sine interessentgrupper bevisst. Uten å ha identifisert disse og analysert hvordan man best kan spille på lag med dem vil det være vanskelig […]

Read More

Investors Business Daily