Aksjehandel og børs kan for mange fremstå som et stort mysterium. Det er mange ting som påvirker prising av en aksje, og ved første øyekast kan det under mange forhold virke som at aksjeverdiene styres av hodeløse høns som virrer rundt i panikk eller lykkerus på verdens børser. Selv om dette i noen tilfeller kan stemme, er det også enkelte faktorer som kan være med på forbedre forståelsen av hvordan en aksje prises. For de som ønsker å ta del i aksjemarkedet selv, er dette svært viktig å sette seg inn i.

Ulike tilnærminger

Som aksjonær gjør man beslutning som i bunn og grunn koker ned til to ting – når man skal kjøpe en aksje og når man skal selge den. Tilbud og etterspørsel er den direkte faktoren som påvirker aksjekursen. Dette skyldes at aksjer går opp når det er flere kjøpere enn selgere. Det gjelder derfor å forutse hvordan de andre aktørene vil oppføre seg i fremtiden, for å kunne tjene penger på aksjehandel. Aksjetradere deles hovedsakelig inn i to kategorier for å prøve å løse denne gåten.

Fundamental analyse

“Fundamentalistene” følger nøye med på utviklingen i selskapet, og økonomien for øvrig. De leser kvartalsrapporter, lytter til ledelsens fremtidsplaner, og følger med på det generelle økonomiske klimaet bedriften befinner seg i. Basert på dette forsøker man å få en formening om hvordan selskapets inntjening vil utvikle seg i fremtiden. Om skoprodusenten ecco for eksempel har lansert en ny kolleksjon som selger som varmt hvetebrød, kan man regne med god inntjening fremover. Det er også viktig å fokusere på hvordan markedet priser nåværende verdier og inntjening i selskapet. Man ønsker å kjøpe en krone for 50 øre der det er mulig.

Teknisk analyse

På den andre siden finner man “teknikerne”. De bryr seg lite om kvartalsrapporter og andre fundamentale forhold. De ser kun på grafer, og forsøker å identifisere tidligere registrerte formasjoner som kan signalisere fremtidig stigning eller fall i aksjekursen. Noen typiske formasjoner de ser etter inkluderer:

  • Vendepunktsformasjoner: Eksempler inkluderer dobbel topp/bunn og Hode-skulder-formasjoner
  • Trender: Teknisk analyse går i stor grad ut på å identifisere stigende trender, og surfe den oppadgående trenden.
  • Volum: For at signalene skal være signifikante, bruker teknikerne også lang tid på å vurdere volumutviklingen.

Andre forhold

Uansett hvor godt et selskap drives, har økonomien også stor innflytelse på aksjekursene. Det er vanskeligere å tjene penger hvis økonomien går gjennom en lavkonjunktur. Da viser de fleste selskaper redusert vekst i en vanskelig økonomi, og noen begynner å tape penger. I denne typen miljø har etterspørselen etter aksjer en tendens til å tørke opp.

Utviklinger innen selskaper vil også påvirke prisen på aksjen, herunder fusjoner og oppkjøp, kvartalsrapporter, utbytte, utvikling eller godkjenning av et nytt innovativt produkt, ansettelse eller sparking av selskapets ledere og påstander om svindel eller uaktsomhet.

En av de mest forutsigbare innflytelsene på aksjemarkedet er periodiske rentejusteringer av sentralbankene rundt om i verden for å bekjempe inflasjonen. Når rentene økes, selger eller investerer mange investorer sine aksjer for å i stedet få risikofri avkastning i sikre obligasjoner.

Author emil
Published
Categories Uncategorized

Siste innlegg

Investors Business Daily

youplay