Enhver som driver en økonomisk virksomhet med ambisjonen om å gå med overskudd har et avklaret forhold til loven om tilbud og etterspørsel. Den gjelder overalt hvor det er fri prissetting og går ganske enkelt ut på at det mange vil ha blir dyrt dersom tilbudet er konstant, men billig dersom etterspørselen synker. På samme måte synker prisen på en ettertraktet vare dersom tilbudet øker. Skal man altså lykkes i næringslivet må man med andre ord se til at det finnes en tilstrekkelig etterspørsel etter de varer og tjenester som man tilbyr.

Aksjemarkedet styres av tilbud og etterspørsel alene

Det sted der loven og tilbud og etterspørsel blir veldig tydelig er på aksjemarkedet. Det finnes i utgangspunktet et bestemt antall aksjer (tilbudet) som til sammen utgjør verdien på et selskap. Dersom selskapet viser tegn til å gå bedre enn før vil stadig flere ønske seg aksjer i selskapet og de som eier aksjer fra før vil ønske å kjøpe flere. Etterspørselen øker og da sier det seg selv at de som av en eller annen grunn vil eller må selge, selger til den som er villig til å betale mest. Slik vil prisen på selskapets aksjer stige i takt med at forventningene om fremtidig inntjening øker. Skulle derimot forventningene snu og bli negative er det all grunn til å tro at mange av de som har store urealiserte gevinster ønsker så selge seg ut så fort som mulig. Men da vil de oppleve at etterspørselen er synkende, tilbudet økende og prisen fallende. Mange forundrer seg hva det er som får aksjekurser til å gå opp og ned og forklaringen ligger alltid i forholdet mellom tilbud og etterspørsel. Det har høres enkelt ut, men det blir jo mye mer komplisert ettersom det slett ikke alltid er så lett å se hva det er som påvirker tilbud og etterspørsel.

Litt enklere er det nok på boligmarkedet der det nok er lettere å se at endringer i prisene skyldes endringer i tilbud og etterspørsel. Når rentene stiger blir det dyrere å låne penger. Det påvirker interessen for å kjøpe bolig negativt. Etterspørselen faller og alt annet like skulle det gi fallende priser. Prisfallet skulle dessuten bli kraftig dersom rentene stiger så mye at mange av de som har lånefinansiert sin bolig rett og slett ikke klarer å betjene sine lån og tvinges til å selge. Da vil jo tilbudet av boliger på markedet øke i tillegg til at etterspørselen synker. Et skrekkscenario for alle de med høye lån som kan bli tvunget til å selge nærmest uansett pris fordi banken vil ha pengene sine tilbake. Slik fortonet det seg nok for mange under den store bak- og finanskrisen i begynnelsen av 90-tallet.

Author emil
Published
Categories Finansiere

Siste innlegg

Finansiell styring

Starte egen bedrift?

Investors Business Daily

youplay