Et selskap som er børsnotert forplikter å gjøre all informasjon som er egnet til å påvirke prisen på selskapets aksjer tilgjengelig for alle samtidig. Her gjøres ikke forskjell på de som allerede eier aksjer i selskapet eller almenheten forøvrig. For selv om aksjonærer er en interessentgruppe og investorer i sin alminnelighet er en annen, så skal de behandles likt.

Tidligere var det forbundet med store problemer å informere alle samtidig. Det hadde selvfølgelig med kommunikasjoner å gjøre. Det hindret er i dag overvunnet takket være den teknologiske utviklingen. IT har hatt en fantastisk innvirkning på dette området og innebåret en demokratisering av aksjemarkedet i den forstand at elektronikken likebehandler alle. Informasjon publisert elektronisk er tilgjengelig for alle uansett om man er en stor investor med masse penger eller om man er en fattig student som vurdere å plassere deler av studielånet i aksjer. Og uansett hvor man befinner seg hen i verden.

I dag er det slik at børsen drifter et nettsted der alle børsnoterte selskaper distribuerer sine meldinger. Det betyr at alle vet hvor de skal gå for å skaffe seg oppdatert informasjon, men også historikk på dette området.

Author emil
Published
Categories Finansiere

Siste innlegg

Finansiell styring

Starte egen bedrift?

Investors Business Daily

youplay