Spesielt krevende blir det for et selskap, dets styre og ledelse, å forholde seg til sin viktigste interessentgruppe – eiere – når selskapet går på børs. Ikke bare fordi børsnoterte selskaper normalt har mange flere aksjonærer enn de fleste selskaper har, men også fordi selskaper som går på børs blir underlagt et helt spesielt lov- og regelsett når det gjelder det å kommunisere med sine eiere og potensielle eiere. På dette området er loven og børsen meget strenge. Selskaper som ikke overholder informasjonsplikten kan bli straffet.

Det særpregede i disse situasjonen er nemlig at det i prinsippet ikke er forskjell på aksjonærene i selskapet og almenheten forøvrig. Alle har krav på samme informasjon om slike saker som er egnet til å påvirke verdien på selskapet. Og alle har krav på å få denne informasjonen samtidig. Når et selskapet er børsnoterte har nemlig alle og enhver mulighet til å kjøpe og selge aksjer i selskapet og da skal også alle og enhver ha tilgangen til den samme informasjonen. Dersom noen handler på bakgrunn av informasjon som ikke alle andre har og de vet at dette er både sensitiv og ikke offentliggjort informasjon, så gjør de seg skyldige i det som kalles ulovlig innsidehandel.

Author emil
Published
Categories Finansiere

Siste innlegg

Finansiell styring

Starte egen bedrift?

Investors Business Daily

youplay