I en bedrift er det eierne som stiller opp med kapitalen som trengs for å etablere og utvikle virksomheten. De kan ofte også bringe mye kompetanse til torgs. Ofte i kraft av ledende posisjoner eller som styremedlemmer. De som holder hjulene i gang er imidlertid de ansatte. For ledelsen ligger den store utfordringen blant annet i å rekruttere de riktige menneskene. Riktige i den forstand at de har de kvalifikasjoner bedriften trenger og de personlige egenskaper som er krevet for å innta den posisjonen de er tiltenkt. Uansett hvor i hierarkiet de er plassert. En annen like vesentlig oppgave er å organisere arbeidet slik at de ansatte kan få utnyttet sine kvalifikasjoner og ambisjoner til fulle. Til beste for den enkelte ansatte og for bedriften som helhet.

Sammenheng mellom lønn og utbytte

Mens eierne får ut sin avkastning i form av utbytte så får de ansatte den ut i form av lønn. Kort fortalt. Det finnes imidlertid en ganske nær sammenheng mellom utbytte til eierne og lønn til de ansatte. For når bedriften går bra og overskuddet øker så vil de ansatte gjerne stille krav om at deres lønninger skal økes. Det vil si at de får en større del av den verdiskapning de er med på. I en slik situasjon vil det normalt være de ansattes fagforening som tar initiativet og de vil stå sterkt i mange situasjoner. Er det for eksempel et stramt arbeidsmarked der konkurransen om kvalifisert personell er tøff så vil en bedrift som går med overskudd ofte strekke seg langt for å være sikker på å holde på de ansatte. En kald kalkyle tilsier jo at det kan bli betydelig dyrere å bli stående uten den kvalifiserte arbeidskraften.

Minst like vanlig er det imidlertid at bedriftens ledelse tar initiativet lenge før slike situasjoner oppstår. Det skjer normalt ved at man inviterer de ansatte med på en ordning med overskuddsdeling. Det innebærer at de ansatte i år med gode overskudd får en del av resultatet utbetalt som ekstra lønn eller bonus. En slik ordning vil for de fleste oppfattes som rettferdig og bedriften vil oppleve at de ansatte strekker seg lenger og jobber smartere for at bedriften skal tjene mer penger. For eiere og ansatte blir dette en ren vinn-vinn-situasjon.

Overskuddsdeling kan skje på generell basis, det vil si at alle ansatte får ta del i den, men det finnes også spesielle bonusordninger for ansatte i spesielle posisjoner.

Author emil
Published
Categories Finansiere

Siste innlegg

Finansiell styring

Starte egen bedrift?

Investors Business Daily

youplay