Børsen er på sett og vis en markedsplass på samme måte som et torg eller finn.no. De som har aksjer de vil selge rapporterer det inn i børsens handelssystem og det samme gjør de som vil kjøpe. Etter en sinnrik prosess matches ønskene slik at kjøpere og selgere møter hverandre til en for begge parter best mulig pris. I denne prosessen er ikke selskapet som har utstedt aksjene part. Børsen er nemlig et annenhåndsmarked der allerede utstedte aksjer bytter eiere. Det er investorer som kjøper og selger og om aksjekursen stiger så er det disse og ikke selskapet som tjener penger.

Likevel er det viktig for selskapet at aksjekurser stiger og at det finnes et annenhåndsmarkedet for aksjene. Et godt eksempel på det er når selskapet trenger ekstra egenkapital til et eller annet formål. Da kan det nemlig utstede nye aksjer og selge til investorer i det som kalles førstehåndsmarkedet. Så jo høyere aksjekursen er jo færre nye aksjer treger man å utstede for å få dekke kapitalbehovet sitt. Og dersom aksjen er notert på en børs – det vil si at de kan omsettes på en organisert markedsplass – blir det lettere for selskapet å overbevise potensielle kjøpere ettersom disse vet at dersom de vil gjøre investeringen om til penger igjen på et senere tidspunkt så er det relativt lett å finne noen som vil kjøpe dem.

På denne måten bygger børsen bro mellom de mange som har kapital de ønsker å plassere og de som har behov for kapital for å utvikle virksomheten sin.

Author emil
Published
Categories Finansiere

Siste innlegg

Finansiell styring

Starte egen bedrift?

Investors Business Daily

youplay