At aksjonærene er en viktig interessentgruppene som alle virksomheter må forholde seg til på en skikkelig måte, sier seg nesten selv. Det samme gjelder de ansatte naturligvis. Uten lojale ansatte med rett kompetanse er det ikke mulig for noen virksomhet å skape verdier. Ikke sjelden er det dessuten slik at ansatte også er aksjonærer. En rekke norske bedrifter har gode erfaringer med at de ansatte kjøper aksjer i det selskapet de jobber i. Noen vil imidlertid mene at det kan være litt vel risikabelt for vanlige arbeidsfolk å satse både arbeidskraften sin og sparepengene sine på en og samme bedrift. Tenk om bedriften går konkurs. Da har den ansatte ikke bare mistet arbeidsplassen sin, men også tapt alle sparepengene som er investert i bedriften. Dette er imidlertid et worst case scenario. I de aller fleste tilfellene vil ansatte som kjøper aksjer i arbeidsplassen sin få en positiv effekt av investeringen. Å være medeier innebærer ofte at man kjenner større ansvar for å prestere, samt å forvalte bedriftens verdier på en forsvarlig måte. En måte som gir overskudd. Overskudd for bedriften er jo ikke bare med på å trygg arbeidsplassen deres, men det vil i de aller fleste tilfeller også lede til at den ansatte som aksjonær får utbetalt utbytte. Det vi si sin relative andel av den delen av overskuddet som ikke reinvestere i selskapet. Et selskap som virkelig satser på å få de ansatte med på eiersiden er entreprenørselskapet Veidekke som her flere tusen ansatte på aksjonærlisten sin.

Det er også vanlig at mindre bedrifter etablerer aksjeprogram for ansatte. Myndighetene legger faktisk også opp til det ved å ha laget en ordning der ansatte kan får kjøpe aksjer i egen bedrift med en viss rabatt som i sin tur ikke er skattepliktig. Å få ansatte med på eiersiden er ikke noen ny oppfinnelse. For mer en hundre år siden satte ledelsen i Borregaard mye inn på å få de ansatte til å kjøpe aksjer. For mange ble det en god investering. Det ble det også for de mange ansatte i sjokoladefabrikken Freia som ble med på det aksjeprogrammet som Throne-Holst – den legendariske lederen for Freia – inviterte de ansatte med på. Da Freia på 90-tallet ble solgt til et amerikansk selskap satt mange tidligere ansatte og arvingene deres plutselig igjen med millionbeløp på sparekontoen sin. Et godt eksempel på at skal man investere i aksjer så bør man ha et langsiktig perspektiv.

Selskaper i en oppstartfase benytter ofte aksje- eller opsjonprogram for å lokke til seg vel kvalifiserte ansatte. Slike selskaper har jo ofte ikke noen betydelig inntektsstrøm som de kan betale lønninger fra. Da kan det være et effektivt virkemiddel å kompensere moderate lønninger, men en rett til å kjøpe aksjer i selskapet for en billig penge.

Author emil
Published
Categories Finansiere

Siste innlegg

Finansiell styring

Starte egen bedrift?

Investors Business Daily

youplay